:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลบ้านเกาะ // วิสัยทัศน์ : เมืองสมัยใหม่ ใส่ใจคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 055 - 479842 อีเมล์ : saraban-bankoh-utt@lgo.mail.go.th

ชื่อ: สรุปผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร 1) ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ลงประกาศ: 1 ส.ค. 2565

รายละเอียด:


file

purchases_file_118_28_4_83.pdf