:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลบ้านเกาะ // วิสัยทัศน์ : เมืองสมัยใหม่ ใส่ใจคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 055 - 479842 อีเมล์ : saraban-bankoh-utt@lgo.mail.go.th

ชื่อ: เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สถานที่ สี่แยกบ้านนายสุชิน อินทะสอน ถึงหน้าโรงเรียนป่าเซ่า (ประชานุสรณ์) หมู่ที่ 6 ถึงหมู่ที่ 9 ต.บ้านเกาะ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,060 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือไม่น้อยก

วันที่ลงประกาศ: 22 พ.ย. 2565

รายละเอียด:


img

purchases_file_149.png

file

purchases_file_149_12_37_451.pdf