:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลบ้านเกาะ // วิสัยทัศน์ : เมืองสมัยใหม่ ใส่ใจคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 055 - 479842 อีเมล์ : saraban-bankoh-utt@lgo.mail.go.th

ชื่อ: ขั้นตอนการจัดซื้ดจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

วันที่ลงประกาศ: 24 ต.ค. 2565

รายละเอียด:


img

purchases_file_139.png
purchases_file_139_37_42_871.jpg