:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลบ้านเกาะ // วิสัยทัศน์ : เมืองสมัยใหม่ ใส่ใจคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 055 - 479842 อีเมล์ : saraban-bankoh-utt@lgo.mail.go.th

ชื่อ: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำ สถานที่ สายเจริญธรรม หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านเกาะ กว้าง 1 เมตร ยาว 754 เมตร เทศบาลตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ลงประกาศ: 18 ม.ค. 2566

รายละเอียด:


file

purchases_file_153_36_5_121.pdf