:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลบ้านเกาะ // วิสัยทัศน์ : เมืองสมัยใหม่ ใส่ใจคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 055 - 479842 อีเมล์ : saraban-bankoh-utt@lgo.mail.go.th

ชื่อ: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สถานที่ แยกบ้านนายสุชิน อินทะสอน ถึงข้างโรงเรียนป่าเซ่า(ประชานุสรณ์) หมู่ที่ 6 ถึงหมู่ที่ 9 ตำบลบ้านเกาะ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,060 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่รน้อยกว่า 5,300 ตารางเมตร เทศบาลต

วันที่ลงประกาศ: 13 ม.ค. 2566

รายละเอียด:


file

purchases_file_151_34_52_584.pdf