:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลบ้านเกาะ // วิสัยทัศน์ : เมืองสมัยใหม่ ใส่ใจคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 055 - 479842 อีเมล์ : saraban-bankoh-utt@lgo.mail.go.th

ชื่อ: เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำสถานที่ สายเจริญธรรม หมู่ที่ 10 ต.บ้านเกาะ กว้าง 1 เมตร ยาว 754 เมตร เทศบาลตำบลบ้านเกาะ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์

วันที่ลงประกาศ: 22 พ.ย. 2565

รายละเอียด:


img

purchases_file_111.png

file

purchases_file_111_4_3_982.pdf