:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลบ้านเกาะ // วิสัยทัศน์ : เมืองสมัยใหม่ ใส่ใจคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 055 - 479842 อีเมล์ : saraban-bankoh-utt@lgo.mail.go.th

ชื่อ: ขออนุมัติส่งราคากลาง โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนทางหลวงสมานหมู่ที่ 3

วันที่ลงประกาศ: 7 พ.ค. 2565

รายละเอียด:


file

purchases_file_34_57_179045.pdf