:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลบ้านเกาะ // วิสัยทัศน์ : เมืองสมัยใหม่ ใส่ใจคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 055 - 479842 อีเมล์ : saraban-bankoh-utt@lgo.mail.go.th

ติดต่อเรา

 
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเกาะ
เลขที่ 299 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ : 055-442885
กองคลัง ต่อ 11
สำนักปลัด ต่อ 12
 
หน้าห้องนายกเทศมนตรี ต่อ 13
ฝ่ายปกครอง : 055-479842
E-mail : saraban-bankoh-utt@lgo.mail.go.th
Website : www.bankoh-utt.go.th
Socail Network :  : เทศบาลตำบลบ้านเกาะ จังหวัดอุตรดิตถ์

 

แผนที่เทศบาลตำบลบ้านเกาะ

 

 

 ช่องทางรับฟังความคิดเห็น