:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลบ้านเกาะ // วิสัยทัศน์ : เมืองสมัยใหม่ ใส่ใจคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 055 - 479842 อีเมล์ : saraban-bankoh-utt@lgo.mail.go.th

ชื่อ: ประชาสัมพันธ์จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์และตำแหน่งว่าง สำหรับผู้ว่างงาน ประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา ที่ต้องการหางานทำ

26 พ.ค. 2566

รายละเอียด:

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


catalogs_file_210_53_1_387.pdf