:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลบ้านเกาะ // วิสัยทัศน์ : เมืองสมัยใหม่ ใส่ใจคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 055 - 479842 อีเมล์ : saraban-bankoh-utt@lgo.mail.go.th

ชื่อ: ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา "แผนการส่งเสริมการสร้างเมืองอัจฉริยะระดับท้องถิ่น"

16 พ.ค. 2566

รายละเอียด:

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร