:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลบ้านเกาะ // วิสัยทัศน์ : เมืองสมัยใหม่ ใส่ใจคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 055 - 479842 อีเมล์ : saraban-bankoh-utt@lgo.mail.go.th

ชื่อ: เผยแพร่วารสารเทศบาลตำบลท่าปลา ประจำปีงบประมาณ 2565

9 มี.ค. 2566

รายละเอียด:

ด้วยเทศบาลตำบลท่าปลา ได้จัดทำวารสารเทศบาลตำบลท่าปลา เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล ไปยังหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐ องค์กรเอกชน และประชาชนทั่วไป

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร