:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลบ้านเกาะ // วิสัยทัศน์ : เมืองสมัยใหม่ ใส่ใจคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 055 - 479842 อีเมล์ : saraban-bankoh-utt@lgo.mail.go.th

ชื่อ: เทศบาลตำบลบ้านเกาะร่วมกับกลุ่มแมลงปอปีกแก้วเชิญร่วมกิจกรรมวันเด็ก ณ โรงเรียนป่าเซ่า(ประชานุสรณ์) มีของขวัญและอาหารแจกให้กับเด็กๆที่ร่วมกิจกรรมอย่างมากมาย ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 12.00 น.

12 ม.ค. 2566

รายละเอียด:

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร