:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลบ้านเกาะ // วิสัยทัศน์ : เมืองสมัยใหม่ ใส่ใจคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 055 - 479842 อีเมล์ : saraban-bankoh-utt@lgo.mail.go.th

ชื่อ: เทศบาลตำบลบ้านเกาะขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบ้านเกาะใส่ใจผู้สูงอายุ ในวันที่ 13 ม.ค. 66 และเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ นางไพฑูลย์ ถึงฝั่งชลบ้านเลขที่ 107 หมู่ที่ 1

10 ม.ค. 2566

รายละเอียด:

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร