:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลบ้านเกาะ // วิสัยทัศน์ : เมืองสมัยใหม่ ใส่ใจคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 055 - 479842 อีเมล์ : saraban-bankoh-utt@lgo.mail.go.th

ชื่อ: ในขณะนี้ได้มีโครงการสร้างถนนสี่เลนต่อ จากซุ้มประตูวัดคุ้งวารี เป็นโครงการขยายถนนสี่เลนรหัส 12100 การก่อสร้างจะเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0402 จากไร่อ้อน จนไปถึง อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ระยะทางรวมอยู่ที่ 0.951 กม. โครงการของแขวงอุตรดิตถ์ที่ 1

28 ธ.ค. 2565

รายละเอียด:

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร