:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลบ้านเกาะ // วิสัยทัศน์ : เมืองสมัยใหม่ ใส่ใจคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 055 - 479842 อีเมล์ : saraban-bankoh-utt@lgo.mail.go.th

ชื่อ: วันที่ 15 ธันวาคม 2565 นายธีรชัย ชวลิตสกุลเดช นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเกาะ ได้มอบหมายให้นายสมหวัง น้อยมาต่วน รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเกาะ เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพัฒนาบ้านเกาะ ใส่ใจผู้สูงอายุ ซึ่งกำหนดจัดกิจกรรมทุกวันที่ 15 ของเดือน โดยได้เริ่มพัฒนาบริเวณสองข้

15 ธ.ค. 2565

รายละเอียด:

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร