:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลบ้านเกาะ // วิสัยทัศน์ : เมืองสมัยใหม่ ใส่ใจคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 055 - 479842 อีเมล์ : saraban-bankoh-utt@lgo.mail.go.th

ชื่อ: วันจันทร์ ที่ 19 ธันวาคม 2565 เวลา 8:00 น. เทศบาลตำบลบ้านเกาะ ได้จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ เพื่อแสดงถึงความจงรักพักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ นำโดย นายธีรชัย ชวลิตสกุลเดช นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเกาะ พร้อมพนักงานเทศบาล และร่วมกันประกาศต่อต้านการทุจริตคอรับชั่

19 ธ.ค. 2565

รายละเอียด:

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร