:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลบ้านเกาะ // วิสัยทัศน์ : เมืองสมัยใหม่ ใส่ใจคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 055 - 479842 อีเมล์ : saraban-bankoh-utt@lgo.mail.go.th

ชื่อ: โครงการจิตอาสาพัฒนาบ้านเกาะ ใส่ใจผู้สูงอายุ

15 มิ.ย. 2566

รายละเอียด:

วันที่ 15 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลบ้านเกาะ ได้จัดโครงการจิตอาสาพัฒนาบ้านเกาะ ใส่ใจผู้สูงอายุ โดยให้ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล รวมถึงกำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ร่วมกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้าน เดือนละ 1 ครั้ง และเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ 1 คน โดยพัฒนาบริเวณวัดคุ้งวารีและโรงเรียนวัดคุ้งวารีเเละเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ จำนวน 1 ราย ได้แก่ นายประจวบ ชารีขวัญ อายุ 81 ปี บ้านเลขที่ 44/1 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์