:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลบ้านเกาะ // วิสัยทัศน์ : เมืองสมัยใหม่ ใส่ใจคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 055 - 479842 อีเมล์ : saraban-bankoh-utt@lgo.mail.go.th

ชื่อ: มอบอุปกรณ์วัสดุในการซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ

13 มิ.ย. 2566

รายละเอียด:

วันที่ 13 มิถุนายน 2566 นายธีรชัย ชวลิตสกุลเดช นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเกาะ ได้มอบหมายให้ นายสมหวัง น้อยมาต่วน รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเกาะ พร้อมกับปลัดเทศบาลตำบลบ้านเกาะ, พนักงานเทศบาลตำบลบ้านเกาะ ลงพื้นที่มอบอุปกรณ์วัสดุในการซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ จำนวน 3 หลัง ได้แก่
1.นางบุญเรือน กลิ่นพินิจ ม.4
2.นางจร อ่อนนิ่ม ม.8
3.นางเจริญ น้อยเอี่ยม ม.9
และขอขอบคุณสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้