:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลบ้านเกาะ // วิสัยทัศน์ : เมืองสมัยใหม่ ใส่ใจคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 055 - 479842 อีเมล์ : saraban-bankoh-utt@lgo.mail.go.th

ชื่อ: โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น "กิจกรรมโตไปไม่โกง"

12 มิ.ย. 2566

รายละเอียด:

เทศบาลตำบลบ้านเกาะ ได้จัดกิจกรรมโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น "กิจกรรมโตไปไม่โกง" โดยมีนายณัฐวีร์ มาแก้ว รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเกาะ กล่าวเปิดโครงการ และ นางทิพย์วรรณ กันทะสอนศรี ผู้อำนวยการกองการศึกษา เป็นคนกล่าวรายงาน ซึ่งผู้เข้ารโครงการ มีทั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเกาะ หัวหน้าส่วนข้าราชการ และเยาวชนในเขตตำบลบ้านเกาะ ได้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้