:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลบ้านเกาะ // วิสัยทัศน์ : เมืองสมัยใหม่ ใส่ใจคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 055 - 479842 อีเมล์ : saraban-bankoh-utt@lgo.mail.go.th

ชื่อ: เข้าแถวเคารพธงชาติช่วงเช้า

12 มิ.ย. 2566

รายละเอียด:

วันที่ 12 มิถุนายน 2566 นายธีรชัย ชวลิตสกุลเดช นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเกาะ ได้มอบหมายให้ นายวีระ ฉิมเลี้ยง ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเกาะ หัวหน้าฝ่ายราชการและพนักงานราชการ เข้าแถวเคารพธงชาติช่วงเช้า เวลา 8.00 น เพื่อเป็นการส่งเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนา และพระมหากษัตริย์