:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลบ้านเกาะ // วิสัยทัศน์ : เมืองสมัยใหม่ ใส่ใจคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 055 - 479842 อีเมล์ : saraban-bankoh-utt@lgo.mail.go.th

ชื่อ: วันที่ 24 เมษายน 2566 โครงการ "วันเทศบาล" ประจำปี 2566

24 เม.ย. 2566

รายละเอียด:

วันที่ 24 เมษายน 2566 เทศบาลตำบลบ้านเกาะได้จัดโครงการ "วันเทศบาล" ประจำปี 2566 โดยมี นายธีรชัย ชวลิตสกุลเดช นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเกาะ ได้เป็นประธานในพิธี และมีทั้งคณะผู้บริการส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเกาะ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และบุคลากรเทศบาลตำบลบ้านเกาะ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ และวันเทศบาลของทุกๆปี จัดทำขึ้น เพื่อให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล และให้พนักงานเทศบาลเห็นความสำคัญของการให้บริการประชาชน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร