:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลบ้านเกาะ // วิสัยทัศน์ : เมืองสมัยใหม่ ใส่ใจคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 055 - 479842 อีเมล์ : saraban-bankoh-utt@lgo.mail.go.th

ชื่อ: วันที่ 19 เมษายน 2566 โครงการจิตอาสาพัฒนาบ้านเกาะ

19 เม.ย. 2566

รายละเอียด:

ในวันที่ 19 เมษายน 2566 เวลา 08.30 น เทศบาลตำบลบ้านเกาะ นำโดยนายธีรชัย ชวลิตสกุลเดช นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเกาะ นายสมหวัง น้อยมาต่วน รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเกาะ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล ประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเกาะ พร้อมกับพนักงานเทศบาลตำบลบ้านเกาะ ได้เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพัฒนาบ้านเกาะ ใส่ใจผู้สูงอายุ หมู่ที่ 4 เพื่อพัฒนาบริเวณสองข้างถนนตั้งแต่สามแยกวัดทองเหลือ เป็นต้นไป และได้ไปเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ จำนวน 1 ราย ได้แก่ นางบุญเรือน กลิ่นพินิจ บ้านเลขที่ 79 หมู่ที่ 4

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร