:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลบ้านเกาะ // วิสัยทัศน์ : เมืองสมัยใหม่ ใส่ใจคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 055 - 479842 อีเมล์ : saraban-bankoh-utt@lgo.mail.go.th

ชื่อ: วันที่ 13 เมษายน 2566 โครงการวันสงกรานต์ ประจำปี 2566

13 เม.ย. 2566

รายละเอียด:

วันที่ 13 เมษายน 2566 นำโดยนายธีรชัย ชวลิตสกุลเดช นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเกาะ พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านเกาะ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล กำนันผู้ใหญ่บ้าน รพ.สต.ตำบลบ้านเกาะ ร่วมจัดโครงการวันสงกรานต์ ประจำปี 2566
ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเกาะ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นประชาชนในตำบลบ้านเกาะ และผู้สูงอายุภายในตำบลบ้านเกาะ โดยมีกิจกรรมมอบเกียรติให้กับผู้สูงอายุ กิจกรรมประกวดร้องเพลง กิจกรรมส้มตำลีลา มีการแสดงจากโรงเรียน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ กิจกรรมสรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร