:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลบ้านเกาะ // วิสัยทัศน์ : เมืองสมัยใหม่ ใส่ใจคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 055 - 479842 อีเมล์ : saraban-bankoh-utt@lgo.mail.go.th

ชื่อ: กิจกรรมประเพณีสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรนายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ และผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

11 เม.ย. 2566

รายละเอียด:

เทศบาลตำบลบ้านเกาะ ได้ร่วมกิจกรรมประเพณีสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรนายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ และผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เนื่องในวันเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566 โดยมีนายธีรชัย ชวลิตสกุลเดช นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเกาะ พร้อมทั้งปลัดเทศบาลตำบลบ้านเกาะ หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ได้จัดซุ้มอาหารเเละเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมกันหน่วยราชการอุตรดิตถ์

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร