:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลบ้านเกาะ // วิสัยทัศน์ : เมืองสมัยใหม่ ใส่ใจคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 055 - 479842 อีเมล์ : saraban-bankoh-utt@lgo.mail.go.th

ชื่อ: วันที่ 3 เมษายน 2566 กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติช่วงเช้า

3 เม.ย. 2566

รายละเอียด:

วันที่ 3 เมษายน 2566 เทศบาลตำบลบ้านเกาะ นำโดยนายธีรชัย ชวลิตสกุลเดช นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเกาะ ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเกาะ หัวหน้าฝ่ายราชการและพนักงานราชการ เข้าแถวเคารพธงชาติช่วงเช้า เวลา 8.00 น เพื่อเป็นการส่งเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนา และพระมหากษัตริย์

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร