:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลบ้านเกาะ // วิสัยทัศน์ : เมืองสมัยใหม่ ใส่ใจคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 055 - 479842 อีเมล์ : saraban-bankoh-utt@lgo.mail.go.th

ชื่อ: วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 เทศบาลตำบลบ้านเกาะ ได้จัดทำโครงการอบรมสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เขตเทศบาลตำบลบ้านเกาะ

31 มี.ค. 2566

รายละเอียด:

วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 เทศบาลตำบลบ้านเกาะ ได้จัดทำโครงการอบรมสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เขตเทศบาลตำบลบ้านเกาะ นำโดย ท่านธีรชัย ชวลิตสกุลเดช นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเกาะ เป็นประทานกล่าวเปิดโครงการ และท่านธัญลักษณ์ นวลมะ ผู้อำนวยการกองคลัง เป็นคนกล่าวรายงานโครงการ

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร