:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลบ้านเกาะ // วิสัยทัศน์ : เมืองสมัยใหม่ ใส่ใจคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 055 - 479842 อีเมล์ : saraban-bankoh-utt@lgo.mail.go.th

ชื่อ: วันที่ 3 มีนาคม 2566 นายกธีรชัย ชวลิตสกุลเดช นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเกาะ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ (กิจกรรมทำปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกองจากผักตบชวาและฟางข้าว) ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ตำบลบ้านเกาะ อ

3 มี.ค. 2566

รายละเอียด:

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร