:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลบ้านเกาะ // วิสัยทัศน์ : เมืองสมัยใหม่ ใส่ใจคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 055 - 479842 อีเมล์ : saraban-bankoh-utt@lgo.mail.go.th

ชื่อ: เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 นาย ธีรชัย ชวลิตสกุลเดช นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านเกาะ ได้มอบหมายให้นาย สมหวัง น้อยมาต่วน รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านเกาะ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการส่วนราชการเพื่อจัดทำและปรับปรุงแผนปฎิบัติการ รองรับภัยคุกคาม ตามโ

9 ก.พ. 2566

รายละเอียด:

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร