:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลบ้านเกาะ // วิสัยทัศน์ : เมืองสมัยใหม่ ใส่ใจคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 055 - 479842 อีเมล์ : saraban-bankoh-utt@lgo.mail.go.th

ชื่อ: วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์และเทศบาลตำบลบ้านเกาะ ได้จัดการประชุมประชาคม หมู่ที่ 8 ต.บ้านเกาะ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังให้กับประชาชนในพื้นที่ ที่ได้รับความเดือดร้อนและทำการดำเนินการแก้ไขต่อไป

9 ก.พ. 2566

รายละเอียด:

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร