:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลบ้านเกาะ // วิสัยทัศน์ : เมืองสมัยใหม่ ใส่ใจคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 055 - 479842 อีเมล์ : saraban-bankoh-utt@lgo.mail.go.th

ชื่อ: ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30น. นำโดย นายธีรชัย ชวลิตสกุลเดช นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเกาะ พร้อม นายสมหวัง น้อยมาต่วน รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเกาะ และ สมาชิกสภา ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลบ้านเกาะ ร่วมทาสีสะพานข้ามคลอง หมู่ที่ 8 ตำบลบ้า

8 ก.พ. 2566

รายละเอียด:

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร