:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลบ้านเกาะ // วิสัยทัศน์ : เมืองสมัยใหม่ ใส่ใจคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 055 - 479842 อีเมล์ : saraban-bankoh-utt@lgo.mail.go.th

ชื่อ: วันจันทร์ ที่ 9 มกราคม 2566 เวลา 08.00 น. . เทศบาลตำบลบ้านเกาะ ได้จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ เพื่อแสดงถึงความจงรักพักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ นำโดยฝ่ายผู้บริหาร และ หัวส่วนราชการ พร้อมพนักงานเทศบาล

9 ม.ค. 2566

รายละเอียด:

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร