:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลบ้านเกาะ // วิสัยทัศน์ : เมืองสมัยใหม่ ใส่ใจคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 055 - 479842 อีเมล์ : saraban-bankoh-utt@lgo.mail.go.th

ชื่อ: วันที่ 23 ธันวาคม 2565 9:00 น.นายธีรชัย ชวลิตสกุลเดช นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเกาะ ได้มอบหมายให้นายสมหวัง น้อยมาต่วน รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเกาะ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ กิจกรรมฝึกอบรมจัดตั้ง ทสปช. ด้านการเสริมสร้างคว

23 ธ.ค. 2565

รายละเอียด:

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร