:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลบ้านเกาะ // วิสัยทัศน์ : เมืองสมัยใหม่ ใส่ใจคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 055 - 479842 อีเมล์ : saraban-bankoh-utt@lgo.mail.go.th

ชื่อ: เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565 14:00 น. เทศบาลตำบลบ้านเกาะนำโดย นายธีรชัย ชวลิตสกุลเดช นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเกาะ พร้อมด้วยนายณัฐวีย์ มาแก้ว รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเกาะ สมาชิกสภา ผู้ใหญ่บ้าน และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนา ถวายพร

20 ธ.ค. 2565

รายละเอียด:

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร